Thông tin chi tiết:
Bùi Đình Vinh
Cán bộ Bùi Đình Vinh
Ngày tháng năm sinh 24/07/1962
Giới tính Nam
Điện thoại 0834208555
Email buivinh62@gmail.com
Mạng xã hội