Lễ khai mạc hưởng ứng ngày sách Việt Nam
Lễ khai mạc hưởng ứng ngày sách Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 272 /PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT Tân Kỳ ngày 02 tháng 04 năm 2019 về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2019 Trường Tiểu học Hương Sơn đã tổ chức lễ khai mạc hưởng ứng ngày sách Việt Nam .

Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của người dân đặc biệt là học sinh góp phần xây dựng xã hội học tập. Khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, CNV và học sinh toàn trường. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.