KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Kế hoạch số 272 /PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT Tân Kỳ ngày 02 tháng 04 năm 2019 về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2019;Trường Tiểu học Hương Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam ” năm 2019 Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của người dân đặc biệt là học sinh, sinh viên góp phần xây dựng  xã hội học tập.