Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019; nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Liên đội TH Hương Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, công nhận chương trình rèn luyện đội viên “hạng măng non” khối lớp 4,5

Bài viết liên quan